درحال بارگذاري...

درخواست عضویت

در صورتی که عضو کتابخانه دانشگاه نیستید، ابتدا نسبت به تکمیل عضویت خود در سامانه «کتابخانه دانشگاه» اقدام فرمایید.

  مشخصات فردی
  لطفا اطلاعات خود را به فارسی وارد نمائید.
نام : *
نام خانوادگی : *
جنسيت:
نام پدر :  *
كد ملي :  *
شماره شناسنامه : 
تاريخ تولد : لطفا تاریخ را به فرمت "1350/01/01" وارد نمائید.
محل تولد :
شماره تلفن(ثابت) : *  - 
شماره تلفن همراه : 
شهر محل سکونت :  *
آدرس محل سکونت :  *
پست الکترونیکی : *
تایید پست الکترونیکی : *
يادداشت(توضیحات) :
نوع عضويت :
  مشخصات آموزشی
 
شماره دانشجويي :  *
رشته تحصيلي :  *
مقطع تحصيلي :  *
تاريخ شروع مقطع :
گروه آموزشي :
دانشكده :  *
دانشگاه :  *
سابقه تحصيلي :
يادداشت(توضیحات) :
 
متن درون تصویر را وارد نمایید : *
  شرایط و قوانین عضویت
شرايط عضويت:
  1. کليه اعضاء هيات علمي، کارکنان و دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان مي توانند پس از تاييد به عضويت کتابخانه درآيند.
  2. اعضاء هيات علمي قرار دادري دانشگاه مي توانند با ارائه معرفي نامه از رياست دانشکده مربوطه، در طول مدت قرار داد به عضويت کتابخاته درآيند.
  3. عضويت آزاد: دانش آموختگان دانشگاه هنر اصفهان و افراد حقيقي مي توانند با دارا بودن شرايط زير به عضويت کتابخانه در آيند:
    • ارائه معرفي نامه از محل کابر مبني بر تضمين خسارات احتمالي

شرايط استفاده از کتابخانه ديجيتال
  1. امکان مشاهده محتواي منابع موجود در کتابخانه براي تمامي اعضا امکان پذير است.
    • تبصره: دسترسي اعضا تنها به 30 صفحه اول پايان نامه امکان پذير است. براي مطالعه کامل پايان نامه ها به همراه کارت عضويت به کتابخانه مرکزي مراجعه فرمائيد.
  2. دسترسي به دانلود محتواي منابع موجود، فقط از درون دانشگاه امکان پذير است.
من شرایط و قوانین عضویت را پذیرفته و تایید می کنم.